REALISATIES

0
jaar dorpsraad
0
Projecten gerealiseerd

We hebben de volgende onderdelen voor Langeveen kunnen realiseren;

Realisatie bestemmingsplan Lemenboer

Realisatie fietspad Langeveen-Tubbergen

Realisatie straatverlichting buitengebied

Behoud fysiotherapie in Langeveen

Realisatie en behoud apotheekhoudend huisarts

Realisatie bibliotheekvoorziening

Realisatie diverse speelvoorzieningen voor de jeugd

Opzetten leefbaarheidsplan Langeveen

Realisatie bestemmingsplan de wirnte

Behoud Plegt-Vos voor Langeveen

Realisatie bedrijventerrein

Realisatie woningbouw voor starters

Realisatie centrum plein

Realisatie weekmarkt

Realisatie voetpad Hardenbergerweg

Realisatie rotonde voor Langeveen

Realisatie toeristische 'dorpsommetjes' en menroutes

Realisatie project 'dorpen in het groen'

Realisatie jaarlijks paasvuur

Realisatie zwerfvuilactie

Palm-Pasen activiteiten

Diverse initiatieven met NL doet

Diverse initiatieven 'Kern met pit'

Jaarlijks voordragen van vrijwilligers uit Langeveen voor Koninklijke Onderscheiding

Behoud mediatheek

Behoud en uitbreiding Buurtbus

Inventarisatie onderhoud wegen buitengebied

Behoud strooiroutes