KERNAGENDA

Wonen

Wonen

Onder dit kopje willen wij de inwoners van Langeveen-Bruinehaar zoveel mogelijk op de hoogte houden van het traject Wonen. Er zijn natuurlijk al vele ontwikkelingen geweest, maar er zullen ook weer nieuwe gaan komen.

Daarbij betreft Wonen een langdurig traject voordat we met zekerheid informatie kunnen doorspelen. Maar mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.

Voorzieningen

Voorzieningen

In Langeveen zijn er meerder speelterreinen gerealiseerd door de Dorpsraad. Tevens worden alle speelterreinen elk jaar nagekeken en zo goed mogelijk onderhouden. Mochten hier klachten en/of opmerkingen over zijn, dan vernemen wij dat graag.

Buurtbus

Buurtbus

Zoals we allen weten zet de buurtbus zich al ruim 39 jaar voor ons in. Om dit te behouden moeten er minimaal 400 mensen per maand met de buurtbus mee. Er is onderzoek gedaan en dit onderzoek kunt u hieronder vinden om u alvast van deze informatie te voorzien.

GEWELDIG NIEUWS!!!!
De Buurtbus blijft voortbestaan! December 2019 gaat de buurtbus van Tubbergen naar Hardenberg.

Natura 2000 / Engbertsdijksvenen

Wonen

De Egbertsdijksvenen is een uniek natuurgebied in Nederland waar je nog zeldzaam hoogveen vindt. Dit stille uitgestrekte veenlandschap heeft een aantrekkingskracht op bijzondere planten en dieren. Niet voor niets is Engbertsdijksvenen een beschermd Natura 2000-gebied in Europa.

Klik hier voor meer informatie over de Engbertsdijksvenen

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid