juni 9, 2018

Speelterreinen

In Langeveen zijn er meerder speelterreinen gerealiseerd door de Dorpsraad.
Tevens worden alle speelterreinen elk jaar nagekeken en zo goed mogelijk onderhouden.
Mochten hier klachten en/of opmerkingen over zijn, dan vernemen wij dat graag.

Speeltuin Weuststraat

Speeltuin De Wirnte

Speeltuin Steenstraat

Speeltuin Lunterhof

Speeltuin Hof van Plegt