juli 12, 2018

Klachten en/of opmerkingen

Het kan zijn dat u klachten heeft over o.a. verkeersomstandigheden.
Dit mag u ten aller tijde bij de dorpsraad aangeven, maar u mag en kunt dit ook doen via het meldpunt van Tubbergen, vanuit de provincie.
Zij zullen dan met u contacten over hoe dit eventueel opgelost kan worden.

http://www.overijssel.nl/loket/

Wilt u hulp hierbij, dan horen we dat graag en zullen wij u helpen.