Beplanting Molenbergstraat

Voor Langeveen, Door Langeveen: Het motto waardoor Langeveen nog mooier word!

Zie hieronder het artikel vanuit de Tubantia op 28-10-2019

Van verwilderd perceel naar nieuwe beplanting: Langeveen rolt de groene loper uit

LANGEVEEN – Al jaren was een verwilderd stuk grond in Langeveen een veelbesproken onderwerp in de Dorpsraad.  Het perceel kreeg zaterdag invulling als entree richting omliggende natuurgebieden.
Bianca Lucas 28-10-19, 09:36

Op het perceel werd als het ware een groene loper van onder meer heide en vliegdennen uitgerold. De Dorpsraad Langeveen was blij met de aanplant. Reeds eerder werden er bomen uit een bos gehaald en vervolgens op het stuk grond aan de Molenbergstraat ingepoot, zowel door de Dorpsraad als door de provincie Overijssel. Maar telkens liep het verkeerd af en stierven de bomen. Afgezien van een kastanjeboom en de veelbesproken koningslinde. „Deze laatste boom was een geschenk van de gemeente Tubbergen nadat koning Willem-Alexander zijn moeder, prinses Beatrix, opvolgde in 2013”, memoreert Gerard Avéres, de later dit jaar scheidend voorzitter van de Dorpsraad Langeveen. 

Toegestaan

„Maar uit het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2017 en een enquête onder de Langeveense bevolking bleek dat de cadeauboom beter tot zijn recht zou komen op het Centrumplein. Twee weken geleden verplaatsten we de kastanje naar het Knooperf en de linde kreeg een nieuwe plek op het Centrumplein.”

Inmiddels lag een nieuw plan voor het veelbesproken perceel ook al klaar. Thijs Avéres (25) bedacht als hbo-student tuin- en landschapsinrichting hoe het groenproject ‘Voor Langeveen door Langeveen’ aan de Molenbergstraat in zijn woonplaats vorm zou moeten krijgen. Hij overlegde daarbij met de gemeente Tubbergen over wat nu wel of niet was toegestaan. Zo was één van de eisen dat geen bladverliezende bomen geplant mochten worden. 

De uitkomst waarmee een groep vrijwilligers zaterdag aan de slag ging, was het plaatsen van 500 heideplanen, zestien jeneverbessen, vijf vliegdennen en een meerstammige berk.

Met dit project gaan we terug naar de natuur
Hans Paus

Met die strook groen werd de overgang gemarkeerd tussen Langeveen naar het nabij gelegen natuurgebied Engbertsdijksvenen en landgoed Huize Almelo waar genoemde planten ook veelvuldig voorkomen. „Vanuit de zogeheten regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving werd geld beschikbaar gesteld, waarmee wij de uitvoering van het plan betaalbaar konden houden”, licht Gerard Avéres toe. „Die werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers. ‘Voor Langeveen door Langeveen komt hier volledig tot z’n recht.”

Insecten

Met ruim tien man sterk stonden de vrijwilligers zaterdag aan de schop en de hark om het stuk grond te verfraaien. „We gaan hiermee terug naar de natuur”, zegt vrijwilliger en dorpsraad lid Hans Paus. „Hopelijk trekt het insecten aan. En het geeft de dorpsentree een mooier aangezicht.” Dat vindt ook de Langeveense Christien Mensen die een kijkje kwam nemen bij de werkzaamheden. „Dit stuk was echt verwilderd en verwaarloosd”, zegt ze. „Nu wordt het erg mooi zo.”

De voorbereidingen voor de werkzaamheden van zaterdag werden eind september getroffen, waarbij grond werd afgegraven. Daarna werd een dertig centimeter dikke laag van schrale grond aangebracht, grond waarop heide goed gedijt. Volgens de Dorpsraad-voorzitter werd ook contact gelegd met Staatsbosbeheer. Medio december komt de natuurorganisatie met een containerbak vol zogeheten gechopperde heide maaisel, afkomstig van de Sallandse heuvelrug.

Chopperen

Chopperen is een tussenvorm van maaien en plaggen. Bij plaggen wordt de hele plantengroei – en dus ook de bovenste laag van de bodem – verwijderd. Bij het chopperen wordt een stuk grond gemaaid en tegelijkertijd een gedeelte (enkele centimeters) van de humuslaag verwijderd. Het resultaat is een kale bodem met een humuslaagje variërend van nul tot enkele centimeters dikte. De wortels blijven bij het chopperen grotendeels onaangetast, waardoor nieuwe heidevegetatie zich weer kan ontwikkelen.

Avéres: „In dat maaisel dat we aanbrengen over de heide, zitten weer zaden die hier straks kunnen ontkiemen. Tevens komen er zandpaden in de groenstrook en een eikenhouten bankje. Dan kan iedereen genieten van het nieuwe stukje natuur in Langeveen.